SPLITSINGSTEKENINGEN

Voor het splitsen van een registergoed is een splitsingstekening nodig welke goedgekeurd dient te worden door het Kadaster en eventueel door Bouw- en woningtoezicht van de/het betreffende gemeente/stadsdeel. Op een splitsingstekening worden de grenzen tussen de verschillende appartementsrechten en de gemeenschappelijke ruimten nauwkeurig aangegeven, zodat juridisch de grens tussen de verschillende appartementsrechten en gemeenschappelijke ruimten vastgelegd wordt. De indexnummers (1, 2 etc.) geven de (hoeveelheid) appartementsrechten aan. De splitsingstekening maakt onderdeel uit van de akte van splitsing in appartementsrechten art 5: 109 Burgerlijk Wetboek. Daarom moet bij een splitsing in appartementsrechten de tekening mee worden ingeschreven. De tekening moet voldoen aan de inschrijvingsvereisten van artikel 5 en artikel 6 Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994.

Bent u voornemens uw registergoed te splitsen? RIK ontwerp- en tekenbureau kan de splitsingstekening voor u verzorgen.

Via deze link kunt u een voorbeeld van een splitsingstekening downloaden.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan.