RIK is een jong ambitieus ontwerp- en tekenbureau met ervaring. Wij werken aan projecten die zich richten op renovaties, restauraties en herbestemming. Als bureau streven wij naar het behoud van cultuur historisch erfgoed. Monumenten vormen een belangrijk deel van onze leefomgeving en dragen bij aan het karakter van de openbare ruimte. De tastbare bewijzen van een rijk en divers verleden verdienen het om bewaard te blijven.

RIK combineert deskundig advies op het gebied van historische bouwmethoden, -materialen en -stijlen met anderzijds de kennis over het huidige bouwbesluit en wooncomfort van nu. Tijdens het proces wordt het budget bewaakt en gekeken naar energiebesparende maatregelen, om ook op langere termijn een duurzaam resultaat te bereiken.

rik RIK stelt vragen als: Welke invloed heeft een gebruiksfunctie op het gebouw en de omgeving? Een passende, toekomstbestendige functie beschikt over de optimale condities ten gunste van de mensen die er gebruik van maken zonder dat er conflicten ontstaan tussen eigentijdse gebruikerseisen en historische waarden. Een verantwoorde restauratie of herbestemming, waarbij het wooncomfort wordt verbetert, vormt immers de basis van het voortbestaan van monumentale gebouwen. Hoe kan er bij het veranderen of het beheren van een gebouw, zo goed mogelijk rekening worden gehouden met de bouwkundige of landschappelijke geschiedenis? Door het in een vroeg stadium verrichten van bouwhistorisch onderzoek kunnen bouwplannen tijdig worden aangepast en wordt vertraging tijdens het werk voorkomen.

RIK is van mening dat er voor restauratie en herbestemming geen blauwdruk bestaat. Ieder gebouw is uniek, net als de fysieke, economische en sociale omgeving waarin het is gelegen. Dat betekent dat maatwerk altijd geboden is.