DAPPERBUURT*

Aan de oostkant van het Amsterdamse centrum ligt de levendige multiculturele Dapperbuurt, genoemd naar de 17e eeuwse dokter en schrijver Olfert Dapper. De voormalige arbeiderswijk heeft een rijke 19e eeuwse architectonische geschiedenis. Het blok geldt, gezien de ligging, als visitekaartje van de Dappermarkt. Echter hebben de verschillende renovaties die in de loop der jaren zijn uitgevoerd het gebouw sterk aangetast. Zo gingen de karakteristieke winkelpuien en fraaie balkons op de kop van het gebouw verloren. Met de renovatie van het complex aan de Dapperstraat is getracht de oorspron-kelijke detaillering en volkse sfeer van het gebouw terug te brengen. Oorspronkelijke 19e eeuwse elementen zijn gereconstrueerd aan de hand van fotomateriaal uit het gemeentearchief.